Combis Privacy Policy

UVJETI PRIVATNOSTI I OBRADA OSOBNIH PODATAKA (PRAVILA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA)

U selekcijskom procesu nakon prijave za zapošljavanje - COMBIS, usluge integracija informatičkih tehnologija, d.o.o. (u daljnjem tekstu Combis d.o.o.) Combis d.o.o. postaje voditelj obrade Vaših osobnih podataka.
Combis d.o.o. ima Povjerenika/Službenika za zaštitu osobnih podataka koga možete kontaktirati putem e-mail adrese: osobni.podaci@t.ht.hr ili na adresu: Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb.
Hrvatski Telekom d.d. (u daljnjem tekstu HT d.d.) u ime Combis d.o.o. kao voditelja obrade obrađuje osobne podatke kandidata, radnika i dr. Combis d.o.o u svrhu pružanja usluga podrške koje se tiču područja ljudskih resursa.
Za sva pitanja vezana uz obradu Vaših osobnih podataka u selekcijskom procesu možete nas kontaktirati putem e-mail adrese: ljudski.resursi@t.ht.hr ili na adresu: Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb.
HT d.d. u ime Combis d.o.o. obrađuju Vaše osobne podatke navedene u online obrascu i u dokumentaciji koju ste nam dostavili kao što su: ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, obrazovanje, radno iskustvo, ime poslodavca, radno mjesto, i dr.

Prijavu izvršenu putem online obrasca obrađivat ćemo u svrhu provedbe selekcijskog procesa na temelju otvorenog natječaja, otvorene zamolbe ili za radna mjesta otvorena u budućnosti, radi odabira kandidata koji najbolje odgovara traženom radnom mjestu.

Nakon završetka natječaja ili u slučaju neuspješne otvorene zamolbe obrisat ćemo Vaše osobne podatke deaktivacijom Vašeg korisničkog profila i brisanjem podataka iz naših sustava pohrane.
Napominjemo da možete dati privolu da se Vaši osobni podaci koriste ne samo za otvoreni natječaj i putem otvorene zamolbe, već i za radna mjesta koja će biti otvorena u budućnosti.
Osobne podatke ćemo obrađivati do povlačenja Vaše privole. Ako ne povučete privolu, Vaše osobne podatke ćemo brisati deaktivacijom Vašeg korisničkog profila i brisanjem podataka iz naših sustava pohrane nakon proteka 12 mjeseci od dostave zamolbe za posao.
Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem Vaše privole koju ste nam dali popunjavanjem podataka u online obrascu. Napominjemo da privolu možete povući na način da izbrišete Vaše osobne podatke koje ste unijeli u online obrazac putem deaktivacije profila.
Privolom se smatra svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja kandidata kojim on, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.
Napominjemo da privolu imate pravo povući u bilo kojem trenutku. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja. Ukoliko u postupku povlačenja privole imate pitanja, slobodno nas kontaktirajte putem e-mail adrese: ljudski.resursi@t.ht.hr, ili na adresu: Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb.

Pristup Vašim podacima koje ste unijeli u online obrazac/prijavu za potrebe selekcijskog procesa imaju samo one osobe čiji je posao odabir kandidata za popunjavanje radnih mjesta i koje obvezuje čuvanje tajnosti podataka. Uz navedene osobe, uvid u Vaše podatke mogu imati i nadređene osobe koje također obvezuje čuvanje tajnosti podataka. Vaši podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim za potrebe provedbe selekcijskog procesa, a naročito se neće koristiti u reklamne svrhe.

Napominjemo da uz gore navedene osobe pristup Vašim osobnim podacima mogu imati i partneri Combis d.o.o. npr. koji pružaju IT podršku, a djeluju izvan Combis d.o.o. S navedenim pružateljima usluga imamo odnos povjerenja te smo ih ugovorom obvezali na adekvatnu zaštitu Vaših osobnih podataka. Također, moguće je otkrivanje Vaših osobnih podataka ovlaštenoj trećoj strani ako to zahtijevaju ili dopuštaju obvezujući propisi (npr. državna tijela, sudovi, vanjski savjetnici i druge treće osobe koje se smatraju javnim tijelima).
Vaši osobni podaci obrađivat će se u gore navedene svrhe, ako je to neophodno za poštivanje zakonskih obveza ili ako je obrada nužna za izvršavanje ugovora ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ako se podaci obrađuju u drugu svrhu, prije obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi te sve druge relevantne informacije.

Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.
Combis d.o.o. jamči da će čuvati i štititi sve podatke ustupljene s Vaše strane.
Vaša prava su sljedeća: pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, te pravo na prenosivost podataka. Ukoliko smatrate da je došlo do povrede Vaših prava od strane Combis d.o.o., imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Ukoliko želite saznati više ili želite koristiti jedno ili više od gore navedenih prava, slobodno nas kontaktirajte na e-mail adresu: ljudski.resursi@t.ht.hr ili na adresu: Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, 10000 Zagreb.
Zadržat ćemo i procijeniti informacije o Vašem nedavnom posjetu našoj web stranici i kako ste koristili različite dijelove naše web stranice radi analitičkih ciljeva, odnosno kako bismo razumjeli na koji način korisnici koriste naše web stranice.